Hugo Valentin-centrum

NAMIS-serien

Serieredaktör: Satu Gröndahl

6. Krista Orama, "Vi är ju också människor!" Ett barnrättsperspektiv på nationella minoriteter i Sverige. 2011
5. Leena Huss, Ska vi tala finska? En idéskrift för finskan i Sverige – Puhutaanko suomea? Ideoita suomen kielen elvytykseen. 2010.
4. Kunskap för egenmakt. Minoritetskvinnor och folkbildningen. 2010.
3. Eric de Geer och Vera Lif, red., Ingermanländarna 60 år i Sverige. Symposiet i Örebro den 18 juni 2005. 2007.
2. Rikard Jennische, De nationella minoriteterna och folkbiblioteken. Folkbibliotekens hantering av nationella minoritetsfrågor i ljuset av Sveriges officiella minoritetspolitik. 2004.
1. Lars G. Benktson, Att tillfriskna språkligt på olika sätt. Medicinska ord och fraser på quechua, spanska och engelska. 2004.