Hugo Valentin-centrum

Bidra till temanummer i romska studier

2018-02-08

2018 års nummer av vår tidskrift Multiethnica tillägnas nordiska Romani studies, ett expansivt mångdisciplinärt fält där en mängd nya perspektiv och studier har presenterats under senare år. 

Vi välkomnar artiklar från humaniora och samhällsvetenskap, som behandlar ämnen relaterade till Romani studies. Bidrag kan omfatta men är inte begränsade till komparativa ansatser, lokala studier och/eller analys av praktiker. För ytterligare information och författarinstruktioner, se tidskriftens hemsida: http://www.valentin.uu.se/forskning/skrifter/multiethnica/