Hugo Valentin-centrum

Hugo Valentin-föreläsningen 2017: Christopher R. Browning

Den femtonde Hugo Valentin-föreläsningen hålls av professor emeritus Christopher R. Browning vid Univer­sity of North Carolina i Chapel Hill den 16 mars kl. 17:00 (Brusewitz-salen vid Gamla Torget, Statsvetenskapliga institutionen).

Browning hör till de mest renommerade inom forskningen om Förintelsen med Ordinary Men: Police Battalion 101 and the Final Solu­tion in Poland (1992) som sitt mest kända arbete. Boken visade att, under vissa givna förutsättningar, femhundra helt vanliga män ur "Polisbataljon 101" valde att utföra massmord och terror trots att de i teknisk bemärkelse hade valet att slippa.

Browning har studerat Förintelsens uppkomst och förlopp i ett stort antal aspekter, med ett växande intresse för dynamik på mikronivå och enskildas öden och vittnesmål. Bland böckerna märks The Path to Genocide (1992), Nazi Policy, Jewish Workers, German Killers (2000), Collected Memories: Holocaust History and Postwar Testimony (2003), The Origins of the Final Solution (2004) samt den senaste, Remembering Survival. Inside a Nazi Slave Labor Camp (2010), som närstuderar arbetslägret Starachowice i Polen, vilket också är ämnet för kvällens föreläsning med rubriken "Surviving Slave Labor: 
The Factory Complex at the Starachowice Camp".

Browning har verkat och undervisat vid institutioner som U.S. Holocaust Memorial Museum, Institute for Advanced Studies i Princeton och Hebrew University. Han har även fungerat som expertvittne i rättegångar gällande krigsförbrytelser och Förintelseförnekelse, bl.a. i det uppmärksammade förtalsmålet mellan David Irving och Deborah Lipstadt i London år 2000. Rättegången filmatiserades nyligen med titeln "Denial".