Styrelsen (2016)

Mohammad Fazlhashemi, professor i islamisk teologi och filosofi, Teologiska institutionen, Uppsala universitet (ordf.)

Karen Bronéus, lektor i freds- och konfliktforskning, Samhällsvetenskapliga fakulteten, UU

Michael Dunn, professor i lingvistik, språkvetenskapliga fakulteten, UU

Satu Gröndahl, forskare, Hugo Valentin-centrum, Uppsala universitets personalorganisationer

Heléne Lööw, Universitetslektor i historia, Historisk-filosofiska fakulteten, UU

Pontus Waldemarsson, studerande, Uppsala universitets studentkårer