Hugo Valentin-centrum

Utbildning

Hugo Valentin-centrum erbjuder utbildning inom ett tvärvetenskapligt masterprogram och ett antal enstaka kurser på grund- och avancerad nivå.

Masterprogrammet i studier kring
Förintelsen och folkmord

Kurser

8/5 2017

Anmälan till uppsatsventilering

öppnar den 1 maj 2017 och

stänger 8 maj 2017 kl. 09:00

Senast 16/5

Inlämning av uppsats via uppladdning på studentportalen 
senast 26 maj 2017.

1-2 juni 2017

Ventilering 1-2 Juni 2017. Schema anslås på
studentportalen.

DiVA

DiVA – Digitala Vetenskapliga Arkivet är Uppsala universitets system för elektronisk publicering och registrering av publikationer som produceras av forskare, lärare och studenter. DiVA utvecklas vid Uppsala universitetsbibliotek.

När din uppsats är godkänd publicerar du den i DiVA.

HT 2017

Anmälan till ventilering 23 november 2017

Inlämning senast 7 december 2017

Ventilering 14 december 2017

 • Anmälan till ventilering

  8/5 2017

  Anmälan till uppsatsventilering

  öppnar den 1 maj 2017 och

  stänger 8 maj 2017 kl. 09:00

 • Inlämning av uppsats

  Senast 16/5

  Inlämning av uppsats via uppladdning på studentportalen 
  senast 26 maj 2017.

 • Ventilering

  1-2 juni 2017

  Ventilering 1-2 Juni 2017. Schema anslås på
  studentportalen.

 • Ladda upp i DiVA

  DiVA

  DiVA – Digitala Vetenskapliga Arkivet är Uppsala universitets system för elektronisk publicering och registrering av publikationer som produceras av forskare, lärare och studenter. DiVA utvecklas vid Uppsala universitetsbibliotek.

  När din uppsats är godkänd publicerar du den i DiVA.

 • Kommande ventileringar

  HT 2017

  Anmälan till ventilering 23 november 2017

  Inlämning senast 7 december 2017

  Ventilering 14 december 2017

Fusk och plagiat

Det räknas som fusk om man använder otillåtna hjälpmedel under tentamen. Även att plagiera material eller uppsatsskrivning är fusk. Misstanke om fusk anmäls till rektor. Om du är anklagad för fusk kan kårens studentombud erbjuda hjälp och stöd i processen.

Vid misstanke om fusk inleds processen med ett samtal där du informeras om misstankarna och får möjlighet att ge din syn på saken. Tillsammans beslutar examinator och prefekt om den fortsatta hanteringen av ärendet.

Mer om plagiat

Studentexpeditionen

Om du har frågor rörande dina studier kan du vända dig till studentexpeditionen.

Lovisa Svantesson
E-post: info@valentin.uu.se
Telefon: 018 - 471 1526 eller 7438
Fax: 018 - 471 23 63
Besöksadress: Thunbergsvägen 3D
Postadress: Box 521, 751 20 Uppsala

Kontorstid

Tisdagar och torsdagar 9:30-12, 13-15

Studierektor

Besvarar generella frågor om dina studier och rättsliga aspekter.

Mikael Byström

Koordinator för Masterprogrammet i Förintelse- och folkmordsstudier

Besvarar frågor som rör innehållet i masterprogrammet och dess delkurser.

Roland Kostić

Teachers

Lars M. Andersson
Tomislav Dulić
Satu Gröndahl
Johannes Heuman
Stefan Christian Ionescu
Roland Kostić
Goran Miljan

Öppettider

Studentexpeditionen (hus 1, Historiska institutionen) har öppet mån-tis och tor-fre 09:30-11:30 och 13:30-14:30. Programansvarig  och studierektor nås efter överenskommelse via mail.