Hugo Valentin-centrum

Flerspråkighet och språkkontakt i svenskt och internationellt perspektiv 2018/2019 (7,5 hp)

VT19 vecka 14-23 - 50 % - Distans

Sista ansökningsdatum: 2018-10-15

Anmälningskod: UU-03205 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Uppläggning för distanskurs: Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och tutorials som är koncentrerade till tre hela fredagar under senare hälften av vårterminen. Egen fältforskning och en individuell skriftlig uppgift ingår.

Antal obligatoriska träffar för distans: 3

Behörighet: Grundläggande behörighet

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Anmärkning: Kursen är ämnesöverskridande och vänder sig till språkstuderande och andra grupper av intresserade, såsom lärare, lärarutbildare och tjänstemän ansvariga för invandrar- eller minoritetsfrågor med flera. Kursen ingick tidigare i Det flerspråkiga Sverige, 30 hp och kan inte ingå i examen tillsammans med denna.

Om kursen

Flerspråkighet ur språkaspekt: språkens utveckling i en kontaktsituation. Språkkontaktens roll i svenskans utveckling. Areallingvistik. Språkkontaktfenomen, pidginisering och kreolisering. Flerspråkighet ur individaspekt: vad är flerspråkighet, två- och flerspråkighetsutveckling, modeller för undervisning av flerspråkiga, flerspråkighet och ålder. Introduktion till fältforskning och dokumentation av hotade minoritetsspråk och introduktion till IT som stöd för hotade minoritetsspråk.

Mer information

Kontakt

Historiska institutionen

Engelska parken, Thunbergsv 3 A

Box 628, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 1526

Fax: 018-471 1528

E-post: info@hist.uu.se

Mikael Byström studierektor-ma@hist.uu.se

Telefon: 018-471 15 54