Hugo Valentin-centrum

Språkpolitik och språkplanering 2018/2019 (7,5 hp)

HT18 vecka 45-03 - 50 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-53201 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Behörighet: Kandidatexamen.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Om kursen

Kursen syftar till att ge dig en grundlig introduktion till teoribildningen inom forskningsområdet språkpolitik och språkplanering. Speciellt fokus ligger vid språkplanering i minoritetsspråkssammanhang där teorier kring språkbevarande, språkbyte och språklig revitalisering är centrala. Därtill behandlas språkliga ideologier och attityder så som de framkommer i språkrelaterade debatter. Perspektivet är komparativt och exempel tas från länderna kring Östersjön.

Mer information

Kontakt

Historiska institutionen

Engelska parken, Thunbergsv 3 A

Box 628, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 1526

Fax: 018-471 1528

E-post: info@hist.uu.se

Mikael Byström studierektor-ma@hist.uu.se

Telefon: 018-471 15 54