Hugo Valentin-centrum

Judarnas historia i Sverige 2017/2018 (7,5 hp)

HT17 vecka 35-43 - Kvällstid - 50 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-54605 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Behörighet: Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A1) alternativt Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 1)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Om kursen

Kursen ger en problemorienterad översikt över den judiska befolkningsgruppens historia i Sverige från 1600-talet till 1970-talet, om inomjudiska relationer och relationer mellan judar (individer och kollektiv) och den svenska statsmakten och det omgivande majoritetssamhället. Denna allmänna översikt omfattar såväl politiska, sociala, ekonomiska, organisatoriska, kulturella, religiösa och genusaspekter och sätts in i ett internationellt sammanhang.

Mer information

Kontakt

Historiska institutionen

Engelska parken, Thunbergsv 3 A

Box 628, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 1526

Fax: 018-471 1528

E-post: info@hist.uu.se

info@valentin.uu.se

Telefon: 018-471 1526