Postponed - Martin Andersson, Södertörns Högskola, presenterar sin doktorsavhandling Migration i 1600-talets Sverige. Älvsborgs lösen 1613-1618

  • Date: –15:00
  • Location: Engelska parken Sal Eng22-1009, vid Humanistiska teatern
  • Lecturer: Martin Andersson, Södertörns Högskola
  • Organiser: Historiska institutionen
  • Contact person: Maria Ågren
  • Seminarium