The Swedish transition to equality: income inequality with new microdata, 1862–1970”

  • Date: –14:00
  • Location: Engelska parken Sal Eng2-0025
  • Lecturer: Jakob Molinder
  • Website
  • Organiser: Uppsala Seminarium i Social Historia (USSH)
  • Contact person: Christopher Pihl
  • Seminarium

Jakob Molinder, deltagare i projektet “The Swedish transition to equality: income inequality with new microdata, 1862–1970”, presenterar texten en ”En diskussion kring hur kvinnors sysselsättning kan skattas med utgångspunkt i Svenskt folkräkningsmaterial för perioden 1870 till 1960”.