Uppsala Seminarium i Social Historias regi (USSH): Agrarekonomisk tillväxt eller stagnation i Mälardalen: Regionala produktionsdata 1750-1920

  • Date: –14:00
  • Location: Engelska parken Sal Eng1-2073, biblioteket på Historiska institutionen
  • Lecturer: Mats Morell, Professor i Ekonomisk Historia vid Uppsala Universitet
  • Organiser: Uppsala Seminarium i Social Historias regi (USSH)
  • Contact person: Christopher Pihl
  • Seminarium

Mats Morell presenterar sitt projekt ”Agrarekonomisk tillväxt eller stagnation i Mälardalen: Regionala produktionsdata 1750-1920”.

Vi planerar också höstens verksamhet vid detta tillfälle. Hör gärna av er till oss om ni vill presentera eller har andra synpunkter på seminariets framtid.