Christoffer Åhlman försvarar sin avhandling Mötet med det skrivna ordet - Kvinnors läsande och skrivande under 1700-talet

  • Date: –16:00
  • Location: Universitetshuset, sal IV
  • Doctoral student: Christoffer Åhlman
  • Organiser: Historiska institutionen
  • Contact person: Maria Ågren
  • Disputation