Blockseminarium inom Stockholm-Uppsalas Forskarskola i historia

  • Date: –15:30
  • Location: Engelska parken Eng2-K1023, campus Engelska parken
  • Organiser: Historiska institutionen
  • Contact person: Caroline Lindroth
  • Seminarium

Riktar sig till doktorander. Intresserade kan kontakta Caroline Lindroth