Gender and Work: Arkeologi som källa till kön och arbete

  • Date: –12:00
  • Location: Engelska parken Sal Eng2-0076
  • Lecturer: Eugene Costello och Karl-Johan Lindholm, arkeologi, Stockholms universitet respektive Uppsala universitet
  • Organiser: Historiska institutionen, Gender and Work
  • Contact person: Karin Hassan Jansson
  • Seminarium

Eugene Costello och Karl-Johan Lindholm presenterar sitt projekt och lägger fram texten ” Female herding in the ‘marginal’ outlands: new insights from landscape archaeology in Ireland and Sweden.”

Texten tillgängliggörs på institutionens internweb. Seminariedeltagare från andra håll kan mejla Jonas (jonas.lindstrom@hist.uu.se) för att få texten.