Gender and Work: ”Knowledge, Skills, and the Oeconomia of Steel.”

  • Date: –12:00
  • Location: Engelska parken Sal Eng22-0025, vid Humanistiska teatern
  • Lecturer: Måns Jansson och Göran Rydén, ekonomisk historia, Uppsala universitet
  • Organiser: Historiska institutionen, Gender and Work
  • Contact person: Karin Hassan Jansson
  • Seminarium

Måns Jansson och Göran Rydén lägger fram texten ”Knowledge, Skills, and the Oeconomia of Steel.”

Texten tillgängliggörs på institutionens internweb. Seminariedeltagare från andra håll kan mejla Karin (karin.jansson@hist.uu.se) för att få texten.