Constanze Ackermann, Unga meänkielitalare i Stockholm: Språklig repertoar, språkpraktiker och identitet.

  • Date: –12:00
  • Location: Engelska parken Eng4-1020, Hugo Valentin centrum, Thunbergsvägen 3D
  • Lecturer: Constanze Ackermann
  • Organiser: Hugo Valentin centrum
  • Contact person: Carl Henrik Carlsson
  • Seminarium

I mitt föredrag kommer jag presentera mitt nya forskningsprojekt som handlar om unga meänkielitalare i Stockholm. Fokuset kommer ligga på begreppen språklig revitalisering och ’new speakers’ samt några preliminära resultat från en pilotstudie.

Open seminar in Swedish.