Johan Ericsson defends his thesis Mål och medel. Uppsala kommun som byggupphandlare 1870–1975

  • Date: –16:00
  • Location: Universitetshuset, sal IX
  • Organiser: Historiska institutionen
  • Contact person: Maria Ågren
  • Disputation