GaW-seminarium: Grosshandlande hustrur, döttrar och änkor

  • Date: –12:00
  • Location: Seminariet sker via zoom https://uu-se.zoom.us/j/61102862646 Meeting ID: 611 0286 2646
  • Lecturer: Christine Bladh (prof. em. Södertörns högskola)
  • Website
  • Organiser: Gender and Work
  • Contact person: Karin Hassan Jansson
  • Seminarium

Christine Blad presenterar sin bok Hennes snilles styrka: Kvinnliga grosshandlare i Stockholm och Åbo 1750-1820. Boken finns i fulltext på http://sh.diva-portal.org/smash/get/diva2:1193036/FULLTEXT01.pdf. Läs gärna slutkapitlet (s 145-162) inför seminariet.

Seminariet sker via zoom https://uu-se.zoom.us/j/61102862646 Meeting ID: 611 0286 2646