Grupper och nätverk

Forskargrupper och nätverk utgör en betydande del Hugo Valentin-centrums verksamhet. Dessa utgör ofta basen för forskningsinitiering och anordnar regelbundet såväl konferenser som föreläsningar och seminarier inom sina ämnesspecialiseringar. Medan forskargupper består av medlemmar som är verksamma vid HVC, är nätverken baserade vid enheten medan medlemmarna till stor del återfinns vid andra universitet och högskolor. Koordinatorerna för nätverken och andra nätverksmedlemmar ingår också i forskagruppen NAMIS vid HVC. Välj från menyn till vänster