Hur man blir medlem i nätverket?

Personer tillhörande någon av följande kategorier kan erhålla aktivt eller korresponderande medlemskap i nätverket efter anmälan till styrgruppen via Carl Henrik Carlsson (se kontaktuppgifter i marginalen t.h.) 


Nätverket är öppet för personer tillhörande någon av följande kategorier


AKTIVA MEDLEMMAR: 
 

  • Disputerade forskare som arbetar med finansierat projekt inom nätverkets forskningsområde
  • Disputerade forskare som arbetar med ansökan till sådant projekt
  • Antagna doktorander med avhandlingsämne inom nätverkets forskningsområde 
  • Medlemmar i styrgruppen 
  • Den som har akademiskt forskningsintresse inom nätverkets forskningsområde och som har disputerat eller skrivit postdoktoralt arbete, licentiatavhandling eller motsvarande inom nätverkets forskningsområde
  • Den som skrivit magister- eller mastersuppsats och som arbetar på ansökan till doktorandutbildning inom nätverkets forskningsområde


KORRESPONDERANDE MEDLEMMAR: 
 

  • Aktiva disputerade forskare vid svenska lärosäten med forskningsområden som tangerar nätverkets verksamhet, exempelvis forskning kring andra minoriteter eller nazism. Hedersdoktorer räknas i sammanhanget som disputerade forskare
  • Aktiva disputerade forskare som forskar kring judisk historia utan fokus på Sverige, exempelvis norsk-judisk historia, tysk-judisk historia
  • Sådana som genom sin anställning har anknytning till forskarnätverket, exempelvis kontaktpersoner på svenskjudisk församling, Forum för levande historia, Hugo Valentin-centrum, Judiska museet, Hillelförlaget, Paideia, Riksarkivet