RORHIN

Forskarnätverket Romers och  resandes historia i Norden  (RORHIN)

Kontakt

Hugo Valentin-centrum 
Adress: Thunbergsv. 3D
Box 521, SE-751 20 Uppsala
Fax: 018-471 23 63 
 

Kontaktperson:
Matthew Kott
rorhin(AT)valentin.uu.se


Hur man blir medlem


Wordversion med blankett för ifyllning(ss.1,3)


Tidigare aktiviteter
Seminarium och nätverksträff: "Ett nordiskt seminarium i romers och resandes historia". Uppsala, februari 2011.

Rundebord om nordiska forskningsperspektiv på historikermötet i Tromsø, augusti 2011.

Workshop kring EU-finansierad romaforskning, Hugo Valentin-centrum Uppsala, november 2011.

Medverkan i norsk-svensk workshop om romani studies och strategier för romsk integration på Voksenåsen i Oslo, mars 2012.

”Antiziganism – What's in a word?”  The Uppsala International Conference on the Discrimination, Marginalization and Persecution of Roma. 23–25 October 2013.

”Sanningskommission om svensk diskriminering och förföljelse av romer och resande. Kan Norge vara en förebild i uppgörelsen?”. 15 januari 2014 (länk till pressmeddelande).

Workshop om samnordisk forskningsansökan. November 2014.