Lekmän i rätten

  • Datum: –12.00
  • Plats: Engelska parken Eng 2-K1072
  • Föreläsare: Kirsi Vainio-Korhonen, Turku University
  • Webbsida
  • Arrangör: Gender and work, Historiska institutionen
  • Kontaktperson: Karin Hassan Jansson
  • Telefon: 018-471 1531
  • Seminarium

Kirsi Vainio-Korhonen, Turku University, lägger fram utkast till artikeln "Lekmäns skriftliga och rättsliga kunnande i början av 1800-talet: Rannsakningsfångar som skrivare av besvärs- och nådeansökningar i Åbo slottshäkte 1838–1850".

Texten finns tillgänglig på institutionens internweb. Seminariedeltagare från andra håll kan mejla Karin (karin.jansson@hist.uu.se) för att få texten. Texten skrivs inom projektet Legal literacy in Finland https://blogit.utu.fi/oikeudellinentietotaito/in-english/about-the-project/