Family and Patriarchy in European Demography

  • Datum: –12.00
  • Plats: Engelska parken Eng 22-1017
  • Föreläsare: Mikolaj Szołtysek, University of Warsaw
  • Webbsida
  • Arrangör: Gender and work, Historiska institutionen
  • Kontaktperson: Karin Hassan Jansson
  • Telefon: 018-471 1531
  • Seminarium

Mikolaj Szołtysek, University of Warsaw, presenterar sin forskning under rubriken ”European historical family systems: what is to be gained from the historical census microdata revolution?”.

Några relevanta artiklar av Szoltysek tillgängliggörs på institutionens internweb. Seminariedeltagare från andra håll kan mejla Karin (karin.jansson@hist.uu.se) för att få länkar till dem. The seminar will be in English. 

 

Family and Patriarchy in European Demography