Marknader, konsumtion och kulturmöten

  • Datum: –12.00
  • Plats: Engelska parken Eng 2-0023
  • Föreläsare: Johanna Wassholm, Åbo Akademi
  • Webbsida
  • Arrangör: Gender and work, Historiska institutionen
  • Kontaktperson: Karin Hassan Jansson
  • Telefon: 018-471 1531
  • Seminarium

Johanna Wassholm, Åbo Akademi, presenterar forskningsprojektet "Kommunicerande konsumtion: kringvandrade försäljare och kulturmöten i Finland 1800–1940" och lägger fram texten "Praktiker och emotioner i marknadsmötet: skildringar av judiska och tatariska försäljare på Finlands marknader 1870–1917.”

Texten tillgängliggörs på institutionens internweb. Seminariedeltagare från andra håll kan mejla Karin (karin.jansson@hist.uu.se) för att få texten.