Skog, arbete och globalisering

  • Datum: –12.00
  • Plats: Engelska parken Eng 2-0025
  • Föreläsare: Jakob Starlander, SLU
  • Webbsida
  • Arrangör: Gender and work, Historiska institutionen
  • Kontaktperson: Karin Hassan Jansson
  • Telefon: 018-471 1531
  • Seminarium

Jakob Starlander, SLU, presenterar avhandlingsplanen ”Självförvaltning och globalisering – Tidigmodern skogsanvändning och arbete i norra Skandinavien”.

Texten tillgängliggörs på institutionens internweb. Seminariedeltagare från andra håll kan mejla Karin (karin.jansson@hist.uu.se) för att få texten.

 

Skog, arbete och globalisering