Normer i rörelse

  • Datum: –12.00
  • Plats: Engelska parken Eng 22-0025
  • Föreläsare: Urban Claesson, Högskolan Dalarna
  • Webbsida
  • Arrangör: Gender and work, Historiska institutionen
  • Kontaktperson: Karin Hassan Jansson
  • Telefon: 018-471 1531
  • Seminarium

Urban Claesson, Högskolan Dalarna, presenterar artikelutkastet ” Hushållsföreställningar i olika lokala katekesutvecklingar i Norden”, skrivet inom projektet ”Den nordiska hushållstaten: variationer på ett tema av Luther”.

Texten tillgängliggörs på institutionens internweb. Seminariedeltagare från andra håll kan mejla Karin (karin.jansson@hist.uu.se) för att få texten.