Providence and Chance in the Age of Reason: On the Genesis of Modern Order

  • Datum: –11.30
  • Plats: Engelska parken Humanistiska teatern
  • Föreläsare: Prof. Dror Wahrman (Vigevani chair in European studies at the Hebrew University of Jerusalem)
  • Arrangör: Historiska institutionen
  • Kontaktperson: Henrik Ågren
  • Föreläsning

Föreläsningen är den del av konferensen "Bridging Modern and Early Modern History" arrangerad av Historiska institutionen.