Blockseminarium inom Stockholm-Uppsalas Forskarskola i historia

  • Datum: –15.30
  • Plats: Engelska parken Eng2-K1023, campus Engelska parken
  • Arrangör: Historiska institutionen
  • Kontaktperson: Caroline Lindroth
  • Seminarium

Riktar sig till doktorander. Intresserade kan kontakta Caroline Lindroth