USSH:s (Uppsala seminarium i socialhistoria): Jakob Molinder, Christopher Pihl och Jonas Lindström presenterar sin forskning om löner och vi diskuterar hur vi kan förstå löner i det tidigmoderna samhället.

  • Datum: –14.00
  • Plats: Engelska parken Sal Eng2-K1023
  • Föreläsare: Jakob Molinder, Christopher Pihl och Jonas Lindström
  • Arrangör: Ekonomisk-historiska institutionen och Historiska institutionen
  • Kontaktperson: Christopher Pihl
  • Seminarium

Vad skiljer en lön år 1700 från en lön år 2019? Och vad händer när vi närmar oss äldre tiders löner med metoder utarbetade för det moderna samhället?
Läs gärna de inledande kapitlen i Seven Centuries of Unreal Wages som ifrågasätter delar av den moderna forskningen om tidigmoderna löner.

Vad kan vi och vad bör vi räkna? Text och diskussionsseminarium.