Gender and Work: Arkeologi som källa till kön och arbete

  • Datum: –12.00
  • Plats: Engelska parken Sal Eng2-0076
  • Föreläsare: Eugene Costello och Karl-Johan Lindholm, arkeologi, Stockholms universitet respektive Uppsala universitet
  • Arrangör: Historiska institutionen, Gender and Work
  • Kontaktperson: Karin Hassan Jansson
  • Seminarium

Eugene Costello och Karl-Johan Lindholm presenterar sitt projekt och lägger fram texten ” Female herding in the ‘marginal’ outlands: new insights from landscape archaeology in Ireland and Sweden.”

Texten tillgängliggörs på institutionens internweb. Seminariedeltagare från andra håll kan mejla Jonas (jonas.lindstrom@hist.uu.se) för att få texten.