Gender and Work: Kunskap och skicklighet

  • Datum: –12.00
  • Plats: Engelska parken Sal Eng22-0025, vid Humanistiska teatern
  • Föreläsare: Måns Jansson och Göran Rydén, ekonomisk historia, Uppsala universitet
  • Arrangör: Historiska institutionen, Gender and Work
  • Kontaktperson: Karin Hassan Jansson
  • Seminarium

Måns Jansson och Göran Rydén lägger fram texten ”Knowledge, Skills, and the Oeconomia of Steel.”

Texten tillgängliggörs på institutionens internweb. Seminariedeltagare från andra håll kan mejla Karin (karin.jansson@hist.uu.se) för att få texten.