Dinner Diplomacy

  • Datum: –15.00
  • Plats: zoom: https://uu-se.zoom.us/j/61422678720
  • Webbsida
  • Arrangör: Historiska institutionen
  • Kontaktperson: Maria Ågren
  • Seminarium

Susanna Erlandsson ventilerar ett utkast till kapitlet ”Dinner Diplomacy” ur sin kommande bok Personal Politics in the Postwar World: Western Diplomacy Behind the Scenes

Texten tillgängliggörs på Historiska institutionens sida på Medarbetarportalen en vecka före seminariet. Seminariedeltagare från andra håll kan mejla författaren för att få ta del av texten.