Historiska föreningen: Årsmöte

  • Datum: –18.00
  • Plats: Engelska parken Geijersalen, Eng/6-1023
  • Föreläsare: docent Peter Sjökvist, kurator för biblioteket i Leufstabruk
  • Webbsida
  • Arrangör: Historiska föreningen
  • Kontaktperson: Christopher Pihl
  • Föreläsning

Historiska föreningen vid Uppsala universitet vill härmed bjuda in er till årsmöte den 17 maj 2022, kl. 17:00. Ett föredrag kommer ges av docent Peter Sjökvist, kurator för biblioteket i Leufstabruk, med titeln ”1700-talsbiblioteket vid Leufstabruk: Böcker till nytta och nöje hos familjen De Geer”.

Leufstasamlingarna byggdes upp av släkten De Geer under 1700-talet. I boksamlingen ingår cirka 8500 böcker om naturvetenskapliga ämnen men även andra ämnesområden. Musiksamlingen innehåller tryck och handskrifter från mitten av 1700-talet. En majoritet av musiktrycken kommer från Nederländerna. Handskriftssamlingen består i sin tur främst av brukspatronen och entomologen Charles De Geers egna manuskript och arbetsanteckningar, men innehåller också värdefulla egenhändiga texter av bl.a. Linné och Olof Rudbeck (far och son). Föredraget hålls på svenska.