Genocide Before the Holocaust

2016-03-04

Hugo Valentin-centrum har glädjen att meddela att professor Cathie Carmichael vid University of East Anglia blir 2016 års Hugo Valentin-föreläsare. Carmichael kommer att föreläsa under rubriken "Genocide Before the Holocaust" och föreläsningen kommer att äga rum den 11 april kl 16:15 på Museum Gustavianum i Uppsala.

Cathie Carmichael leder för närvarande Historiska institutionen vid University of East Anglia. Hennes forskningsintressen gäller främst frågor som nationell identitet, gränser och våld med särskilt fokus på Balkan och östra Medelhavet. Hon är författare och redaktör för flera böcker, inklusive The Routledge History of Genocide (tillsammans med Richard Maguire), Ethnic Cleansing in the Balkans: Nationalism and the Destruction of Tradition, Genocide before the Holocaust och A Concise History of Bosnia. Hon har också varit gästredaktör vid tidskrifterna European History Quarterly, Europe-Asia Studies och History. Carmichael är sedan 2007 även redaktör för Journal of Genocide Research.

512504787.jpg
Prof. Cathie Carmichael

Titeln på professor Carmichaels föreläsning är "Genocide Before the Holocaust". Föreläsningen handlar om mordet på Talat Pascha, som genomfördes av armeniern Sohomon Teillirian 1921 och mordet på Simon Petljura, ledaren för den ukrainska nationaliströrelsen under det ryska inbördeskriget som mördades av den ukrainske juden Sholom Schwartzbard 1927. Professor Carmichael kommer att visa hur dessa två fall påverkade Raphael Lemkin, som myntade termen folkmord på 1940-talet. Hon kommer också att beröra frågor som rör förhållandet mellan lagens opartiskhet, individens frihet och våldsam politisk förändring.