Två postdoktjänster utlyses vid Hugo Valentin-centrum

2016-03-17

Hugo Valentin-centrum utlyser två postdoktjänster med placering vid HVC perioden 2016–2018. En position i minoritetsstudier och etniska relationer och en i studiet av Förintelsen och folkmord.

Tjänsterna är tvååriga forskningstjänster och söks före 17 april 2016. I postdoktors arbetsuppgifter ingår forskning, men även viss administration, samt att söka externa forskningsmedel inom forskningsfältet. Anställningen förutsätter kontinuerlig närvaro vid HVC, aktivt deltagande i seminarieverksamheten, fortlöpande presentation av egen forskning, samt vid behov viss undervisning och handledning av studenter motsvarande högst 20 procent av anställningen.

Se Uppsala universitets utlysningar:

Postdoktor med inriktning på minoritetsstudier och etniska relationer

Postdoktor med inriktning på förintelse- och folkmordsstudier