Expert på politisk extremism gästar HVC

2016-09-01

HVC gästas under augusti–september 2016 av professor Constantin Iordachi från Central European University i Budapest. Iordachi är specialist på central- och östeuropeisk politisk historia och politisk extremism, och är författare till en lång rad böcker och artiklar i ämnet.

Iordachi kommer att hålla två föreläsningar i Uppsala som behandlar fascismen i sydöstra Europa. Den första hålls den 6 september 10:15-12:00 (Hugo Valentin-rummet) under rubriken ”A Fascist Festival of the Dead: Reburials and Community Building in Fascist Romania, 1940-1941”. Den andra genomförs i samarbete med Uppsala Centrum för Rysslandsstudier (UCRS) den 8 september kl. 15:15-17:00 och har titeln ”Fascism in the Balkans: A Comparison between Croatia’s Ustasha and Romania’s Iron Guard”.

Iordachis vistelse vid Uppsala universitet  finansieras med ett bidrag från Historisk-filosofiska fakultetens gästforkarprogram.Prof. C. Iordachi