Institutionen för freds- och konfliktforskning utlyser doktorandtjänst i samarbete med HVC

2016-09-14

HVC kommer att samfinansiera en doktorandplats med Institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet. Platsen är en forskningsutbildningsplats med inriktning på förintelse- och folkmordsstudier. Doktoranden ingår i ett samarbete mellan Hugo Valentin-centrum och Institutionen för freds- och konfliktforskning.

Forskningsfältet förintelse- och folkmordsstudier är tvärvetenskapligt, med bland annat forskning kring folkmord och liknande systematiska förbrytelser mot de mänskliga rättigheterna, samt studiet av våldets effekter på individ och samhälle. Ansökan, som skall göras på engelska, skall vara inne senast 4 oktober. Tillträde är 1 januari 2017.

Permanentlänk till Uppsala universitets formella utlysning på svenska: Observera att alla ansökningar måste ske via det specifika ansökningssytemet online: http://www.uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=113439