Historiska institutionen utlyser doktorandtjänst med placering vid Hugo Valentin-centrum

2016-09-15

Historiska institutionen och HVC samfinansierar en doktorandplats med inriktning på Förintelse- och folkmordsstudier.   

Historiska institutionen utlyser sammantaget tre doktorandplatser, varav en alltså inom området Förintelse- och folkmordsstudier med placering vid Hugo Valentin-centrum. När det gäller denna skall forskning bedrivas inom fältet Förintelse- och folkmordshistoria. Till fältet hör Förintelsens historia, forskning kring folkmord och liknande systematiska förbrytelser mot de mänskliga rättigheterna, samt studiet av våldets effekter på individ och samhälle. För denna utlysning gäller även att forskningsplanen ska ha en tydlig teoretisk och empirisk förankring inom fältet Förintelse- och folkmordsstudier.

Permanentlänk till Uppsala universitets formella utlysning på svenska: Observera att alla ansökningar måste ske via det specifika ansökningssytemet online: http://uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=114161