Internationell konferens avslutad

2016-10-11

Konferensen Historicising International Law – Could We? Should We?samlade deltagare från fyra kontinenter.

Hugo Valentin-centrum och Historiska institutionen, Uppsala universitet, arrangerade tillsammans med Juridiska institutionen vid Stockholms universitet konferensen Historicising International Law - Could We? Should We? på Campus Engelska Parken den 6-8 oktober. Konferensen sammanförde historiker med jurister och hade ett stort internationellt deltagande. Femtiotalet deltagare från fyra kontinenter deltog, och de sammanlagt tretton seminarierna var genomgående välbesökta. Ett konferenstema som kan nämnas behandlade den polsk-judiske juristen Raphaël Lemkin, som lade grunden för FN:s folkmordskonvention och vistades en tid i Sverige under kriget.

För ytterligare information, kontakta Mats Deland. Konferensen genomfördes med stöd från Vetenskapsrådet.