Datum satt för Hugo Valentin-föreläsningen 2017

2016-12-08

2017 års Hugo Valentin-föreläsning med Christopher R. Browning kommer att äga rum torsdagen den 16 mars 2017.

Christopher R. Browning
University of North Carolina, Chapel Hill

HVC kan meddela att datum nu är satt för den kommande Hugo Valentin-föreläsningen med historikern Christopher R. Browning. Föreläsningen kommer att äga rum i Uppsala den 16 mars 2017 kl. 17:00 (Brusewitz-salen, Östra Ågatan 19) och har rubriken "Surviving Slave Labour: The Factory Complex at the Starachowice Camp". Browning hör till de internationellt allra mest framstående inom ämnesområdet Förintelsens historia och har en lång rad arbeten bakom sig. Följ uppdateringar på denna sida och via sociala media.