Nytt doktorandprojekt

2017-01-12

Lior Becker påbörjade den 1 januari sin anställning som doktorand. Välkommen till verksamheten!

Lior Becker antogs till forskarutbildningen vid Historiska institutionen på ett doktorandprojekt rörande så kallade Yizkor-böcker. Dessa minnesböcker började ges ut redan under Förintelsen och ger en levande inblick i det judiska samhällslivet före, under och efter folkmordet på de europeiska judarna. Projektet syftar till en första djupgående analys av dessa verk som historiska dokument, som litterära verk, och som en viktig del av Förintelsens och det judiska folkets minneskultur.