Nytt doktorandprojekt

2017-02-28

Kathleen Lonergan är en ny doktorand vid Hugo Valentin-centrum och Institutionens för freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet. Hennes forskningsintresse rör försoningsprocesser och fredsbyggande efter utbrott av massvåld och förbrytelser.

Kates projekt syftar till att mäta vilka effekter individbaserade försoningsåtgärder har på risken för deltagande i förbrytelser. Genom att mäta effekterna av ett program för transitionell rättvisa och försoning på ett antal riskfaktorer, kommer studien att bidra med nya empiriska data för prövning av tidigare antaganden. Förutom att testa teoretiska påståenden om sambanden mellan försoning och förebyggande av massvåld, syftar projektet även till att utveckla indikatorer för såväl risk som försoningseffekter. Indikatorerna kommer att tas fram på basis av kvalitativa data insamlade genom fältstudier.