Holly Guthrey ny medarbetare vid HVC

2017-04-06

Vi har glädjen att meddela att HVC har fått en ny medarbetare i Holly Guthrey, forskare i freds- och konfliktforskning med specialinriktning försoningsprocesser och transitionell rättvisa.  Vi hälsar Holly hjärtligt välkommen till vår forskningsmiljö!

Holly Guthrey kommer att arbeta inom ramen för det nyligen beviljade VR-projektet Toppstyrning eller gräsrotsinitiativ? En studie av olika rättvise- och försoningsprocessers förmåga att skapa säkerhet i krigsdrabbade samhällen. Projektet leds av Roland Kostić, där Holly kommer att genomföra en delstudie om lokala försoningsprocesser i Moçambique.