Hugo Valentin-föreläsning online

2017-04-07

För dig som inte hade möjlighet att delta på Hugo Valentin-föreläsningen med Christopher R. Browning den 16 mars kan vi meddela att föreläsningen numera finns tillgänglig online.

http://www.valentin.uu.se/om-oss/hugo-valentin-forelasningen/