Tre postdoktorstjänster

2017-05-05

HVC utlyser tre postdoktorstjänster med olika inriktningar. Två tjänster rör fältet Förintelse- och folkmordsstudier och en fältet minoritetsstudier. Följ länkarna nedan för ytterligare informationg och inloggning till ansökningssystemet.

Förintelse- och folkmordsstudier (öppen utlysning).

Förintelse- och folkmordsstudier med historisk-filosofisk inriktning.

Minoritetsstudier med historisk-filosofisk inriktning.