Akademisk konferens om policy rörande ursprungsbefolkningar

2017-05-24

HVC medarrangerar en konferens om policyfrågor rörande ursprungsbefolkningar, som kommer att hållas i Sapporo, Japan, 2 – 4 December 2017. Konferensen kommer att föregås av en workshop och utställning 30 november – 1 december.

Evenemangen syftar till att uppmärksamma den tionde årsdagen av FN:s deklaration om urfolkens rättigheter (UNDRIP) och arrangeras av The Centre for Environmental and Minority Policy Studies, ett självständigt forskningscentrum i Sapporo, i samarbete med Ainukvinnors förening i Hokkaido (Ainu Mosir), Nordiska Institutet för miljö- och minoritetsrätt (NIEM), Lapplands universitet, Finland, samt Hugo Valentin-centrum, Uppsala universitet, Sverige.

Konferensen fokuserar på fem nyckelområden:                                           

  • Upprättelse för historiska oförrätter som drabbat urfolken
  • Externa aktörers exploatering av naturresurser i urfolksområden
  • Urfolksledd språklig och kulturell revitalisering
  • Urfolkskvinnor ledande roll i kampen för upprättelse
  • Urfolk och hälsa

För ytterligare information om Call for Papers (deadline 15 juni), se cemipos.blogspot.se.