Forskning om revitalisering av vymysöriska

2017-08-31

Vi är glada att meddela att Dr. Robert Borges, en språkvetenskaplig forskare med specialisering inom sociolingvistik och kontaktinducerade språkförändringar, har börjat sin postdoktoranställning här på Hugo Valentin centrum. 

Dr Borges arbetar med projektet "The New Speakers of Wymysorys: rekonstruktion av det lokala språket och den sociolinguistiska identiteten i Wilamowice". Projektet handlar om sammansättningen av Wymysorys talesamhälle och framgången med de senaste insatserna att revitalisera språket genom att undersöka skicklighet och attityd till språket bland de unga som lär sig språket. Vi är väldigt glada att välkomna Robert till vår forskningsmiljö!