Postdoktorprojekt om judiska flyktingar i Sverige efter Förintelsen

2017-08-31

Den 1 augusti började Dr. Pontus Rudberg som postdoktorforskare vid Hugo Valentin Centrum. Hans forskning är huvudsakligen förknippad med modern judisk och förintelsehistoria och hans doktorsavhandling undersökte hur judar i det neutrala Sverige reagerade på den europeiska judendomen under nazitiden. 

Dr. Rudbergs postdoktorprojekt handlar om hjälp- och rehabiliteringsverksamhet i Sverige efter Förintelsen. Fokus i undersökningen ligger på rehabilitering av judiska flyktingar och överlevande som evakuerades till Sverige i slutet av kriget och under de närmaste efterkrigsåren. Vi önskar Pontus mycket välkommen till HVC!