Postdoc-projekt om racism och "intelligens"

2017-09-14

Historikern Jim W. Porter tillträdde nyligen en anställning som postdoktor vid Hugo Valentin centrum. Dr. Porter doktorerade vid Michigan State University i vetenskapshistoria med en avhandling som handlade om hur ett inflytelserikt nätverk av forskare, politiker och utbildningspolitiska beslutsfattare verkade för systematisk testning och gruppering av elever efter olika förmågor i amerikanska offentliga skolor i mitten av 1950-talet.

Dr. Porters postdoktorprojekt handlar om hur diskurser kring påstått ärftliga skillnader mellan individer med rötter i mellankrigstiden begränsade elevers utbildningsmöjligheter i USA under de första decennierna efter andra världskriget. Specifikt undersöks hur en mer ”presentabel" vetenskap om ”intelligens” smögs in i undervisningspolitiken efter att USA:s högsta domstol (utslag i fallet Brown vs. Board, 1954) hade fattat beslut mot segregation på juridisk grund i offentligt drivna skolor.  Vi önskar Jim mycket välkommen till Hugo Valentin centrum!