Kunskap, fred och internationell intervention

2018-02-20

Kunskapen om våldsamma konflikter är politisk. Den rör maktkamper kring oliika kunskaper (problematisering/tystnad), hur man förstår dem (epistemologiska praktiker), samt vilka tolkningar som tas i beaktande i samband med "policymaking" och implementering. Detta ämne undersöks i en nyligen utgiven antologi av Berit Bliesemann de Guevara and HVCs Roland Kostić under rubriken Knowledge and Expertise in International Interventions: The Politics of Facts, Truth and Authenticity (Routledge). 

För ytterligare information om bokens innehåll, följ länken.